حیدر افسری

سرپرست تیم

مارینوس اوزونیدیس

سر مربی

بلدار کلاج

دستیار اول

هادی عقیلی

دستیار دوم

استاوروس پانتلیدیس

مربی بدن ساز

دیمیتریس موسیاریس

مربی دروازبان

حمزه مظفری

مربی

محرم فتحی

مربی

حمیدرضا الهی

آنالیزور

نیما بهمنی

پزشک

مجید شکری

فیزیوتراپ

روح الله بلاهنگ

ماساژور

ایمان عسکری

ماساژور

محسن مرادی

اجرایی

حسین پورخسروانی

تدارکات

صادق صادقی

تدارکات