معرفی کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

کانون هواداران: بستر رویش استعدادها

با توجه به ضرورت توسعه فرهنگ هواداری در بستر فرهنگ عمومی، کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر در راستای توسعه و تعمیق فعالیت‌های اجتماعی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی برند گل‌گهر سیرجان تشکیل میشود. توجه به سیاست‌های فرهنگی کشور، توجه به عرف فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی و تاکید بر مبانی اخلاقی، تاکید بر رعایت شاخص‌های ارائه شده در سند راهبردی باشگاه در حوزه هواداری (تلاش برای جذب هوادارن وفادار، جذب و آموزش سرمشوق‌های سازمان یافته، متناسب با استاندارهای باشگاه، افزایش میانگین تعداد تماشاگران در بازیهای خانگی، افزایش تعداد هواداران شرکت کننده در رویدادهای فرهنگی- ترویجی، ساماندهی سیستم درخواست‌ها و شکایات هواداران، انجام مستمر نظرسنجی‌ از هواداران باشگاه و اجرای برنامه‌های کانون هواداری متناسب با اهداف ذکر شده)، از جمله وظایف کانون هواداران است. به واقع کانون هواداران حلقه واسطهای میان انتظارات و نیازهای هواداران و اهداف و سیاستهای باشگاه برای افزایش مشارکت عمومی در رویدادهای فرهنگی و ورزشی است.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان می‌توانند جهت عضویت در کانون هوادران  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر از طریق سامانه هواداری به آدرس https://fan.ggsport.ir اقدام کنند.