لیگ دسته یک والیبال مردان

ردیفتیم امتیازبازیبرد باخت 0-3 1-3 2-33-03-13-2ست بردست باختمعدلپوئن بردپوئن باختمعدل
1
نام آوران تنکابن
2
نیروی زمینی
3
مهرگان نور
4
شهرداری فردیس
5
کریمه قم
6
مس سونگون
7
صنعتگران امید
8
مس شهر بابک
9
مس کرمان
10
گل گهر سیرجان
11
کاسپین پره سر گیلان
12
توپکا بابلسر