حضور پرشور هواداران و علاقه مندان به ورزش مهیج والیبال و بسکتبال در تاریخ 22 دی ماه