لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس 1398-99

Print

هفته اول

07-11-2020 16:20
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 1سپاهان
3:1
سپاهان
سپاهان

هفته دوم

20-11-2020 16:10
مس رفسنجان
مس رفسنجان
مس رفسنجان0 : 2گل گهر سیرجان
0:2
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته سوم

25-11-2020 16:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان1 : 1فولاد
1:1
فولاد
فولاد

هفته چهارم

30-11-2020 16:30
ماشین‌سازی‌تبریز
ماشین‌سازی‌تبریز
ماشین‌سازی‌تبریز0 : 1گل گهر سیرجان
0:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته پنجم

06-12-2020 15:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان1 : 2پیکان
1:2
پیکان
پیکان

هفته ششم

12-12-2020 15:00
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان2 : 1گل گهر سیرجان
2:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته هفتم

18-12-2020 15:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 1پدیده شهرخودرو
3:1
پدیده شهرخودرو
پدیده شهرخودرو

هفته هشتم

24-12-2020 15:00
ذوب آهن
ذوب آهن
ذوب آهن1 : 1گل گهر سیرجان
1:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته نهم

30-12-2020 16:20
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان1 : 2استقلال
1:2
استقلال
استقلال

هفته یازدهم

15-01-2021 15:00
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک0 : 0گل گهر سیرجان
0:0
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته دوازدهم

23-01-2021 15:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان1 : 2تراکتور
1:2
تراکتور
تراکتور

هفته سیزدهم

29-01-2021 15:00
سایپا
سایپا
سایپا0 : 1گل گهر سیرجان
0:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته 14

05-02-2021 14:30
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان0 : 0نفت‌ مسجدسلیمان
0:0
نفت‌ مسجدسلیمان
نفت‌ مسجدسلیمان

هفته 15

13-02-2021 15:30
نساجی مازندران
نساجی مازندران
نساجی مازندران1 : 2گل گهر سیرجان
1:2
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته دهم

19-02-2021 15:45
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان0 : 5پرسپولیس
0:5
پرسپولیس
پرسپولیس

هفته 16

01-03-2021 15:45
سپاهان
سپاهان
سپاهان1 : 0گل گهر سیرجان
1:0
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته 17

06-03-2021 15:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان0 : 0مس رفسنجان
0:0
مس رفسنجان
مس رفسنجان

هفته 18

17-03-2021 15:00
فولاد
فولاد
فولاد1 : 0گل گهر سیرجان
1:0
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته 19

05-04-2021 18:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 1ماشین‌سازی‌تبریز
3:1
ماشین‌سازی‌تبریز
ماشین‌سازی‌تبریز

هفته 21

12-04-2021 15:00
پیکان
پیکان
پیکان0 : 2گل گهر سیرجان
0:2
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
Page 1 of 2
Display20