باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر

مزایده و مناقصه

فعال 1402/03/10

فراخوان فروشگاه لوازم ورزشی شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری :

شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان در نظر دارد فروشگاه موجود در مجموعه فرهنگی ورزشی سردارسلیمانی را به افراد واجد شرایط با سابقه ی کار در زمینه فروش لوازم ورزشی و فروشگاه اینترنتی ورزشی، واگذار نماید

دانلود اسناد
فعال 1402/02/28

انتخاب مدير پيمان جهت انجام عمليات بهسازي، تعمير و نگهداري ساختمانها و محوطه هاي مجموعه های ورزشی گل گهر

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری :

انتخاب مدير پيمان جهت انجام عمليات بهسازي، تعمير و نگهداري ساختمانها و محوطه هاي مجموعه های ورزشی گل گهر

دانلود اسناد
فعال 1402/02/28

فراخوان پزشکی ورزشی

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری :

شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل تجهیزات مرکز پزشکی ورزشی باشگاه از تجهیزات با نشان های تجاری ذیل استفاده نماید؛ لذا از کلیه شرکت هایی که نمایندگی رسمی و معتبر از کمپانی سازنده برنده های زیر را دارا می باشند دعوت به عمل می آید

دانلود اسناد