هیات مدیره باشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

محمد اسفندیار پور (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

اصغر حدیدی (عضو هیات مدیره)

ابوذر حلوایی پور (عضو هیات مدیره)