زمین های چمن تمرینی گل گهر آماده می شوند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


درست اوایل فروردین امسال در روزهای که کرونا پا به کشور گذاشته بود خبر خوبی از باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان به گوش رسید؛ احداث دو زمین چمن تمرینی
حالا چمن این دو زمین بالا آمده و امروز برای اولین بار چمن این دو زمین کوتاه شد تا پس از طی روند آماده سازی، امکان بهره برداری از آن فراهم شود.
با احداث این دو زمین که از اقدامات زیربنای و ارزنده باشگاه گل گهر هست امکان تمرین تیم فوتبال گل گهر در سیرجان فراهم می شود.