زمین گل گهر زیر کشت می رود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عملیات بازسازی زمین چمن ورزشگاه گل گهر با ۵۰ درصد پیشرفت در حال اجرا است.به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر در این عملیات سیستم هوادهی مصنوعی و آبیاری اتوماتیک برای این زمین در نظر گرفته شده است.این سیستم پس از ورزشگاه آزادی، برای دومین بار در کشور در ورزشگاه گل گهر در حال اجرا است.کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت چمن از ویژگی های این سیستم می باشند.