مهندس ایمان عتیقی بعنوان معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر منصوب شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان :

به گزارش ”روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان”: مهندس ملارحمن مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان پس از بر عهده گرفتن مسئولیت مدیریت این شرکت در اولین گام طی حکمی مهندس ایمان عتیقی عضو موظف هیئت مدیره را بعنوان معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر منصوب کردند. گفتنی است ایمان عتیقی در دوره مدیریت مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل پیشین شرکت نیز عهده دار این سمت بوده اند