اسامی برندگان قرعه کشی دیدار گل گهر در تاریخ 6 آبان ماه 1397

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شایان ذکر است با اسامی زیر جهت هماهنگی و نحوه  تحویل جایزه خود در روزهای آینده تماس گرفته خواهد شد.

ردیف

نام نام خانوادگی

چهار رقم آخر شماره تماس

نوع جایزه

1

محمد اسماعیل پور

8684

کمک هزینه مشهد مقدس

2

حیدر رضایی مقدم

1215

کمک هزینه مشهد مقدس

3

رسول اسفندیار پور

8858

کمک هزینه مشهد مقدس

4

سعید حکیم پور

7294

جایزه نقدی

5

سجاد جانی پور

9202

جایزه نقدی

6

محسن فتحی زاده

3201

جایزه نقدی

7

مجتبی بشار

6525

جایزه نقدی

8

عرفان نعمتی

1641

جایزه نقدی