جواهری به هیات رییسه اتحادیه باشگاه های وزارت صنعت راه یافت