دو تغییر در هیات مدیره باشگاه گل گهر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 طی حکمی ازسوی مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، محمد جواهری وامیرعطا بخش، به عنوان اعضای جدید هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر معرفی شدند.
در حال حاضر، محمد جواهری (مدیرعامل) حسن بدخشان(رئیس هیات مدیره) ایمان عتیقی،محمود زید آبادی وامیرعطا بخش اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر را تشکیل می دهند.