سامان كافي و آرش كارخانه از تيم جوانان گل گهر به جمع بيست نفر نهايي اردوي انتخابي تيم ملي بسكتبال دعوت شدند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                                                  

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال جوانان متولدین 78/10/11 از روز شنبه هشتم اردیبهشت در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی  آغاز میشود و تا روزچهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ادامه می یابد . سامان كافي و آرش كارخانه از تيم جوانان گل گهر در جمع بيست نفر نهايي این اردو حضور خواهند داشت.