گل گهر در جایگاه دوم مسابقات فوتبال زیر سیزده سال استان ...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسابقات فوتبال رده سیزده سال به میزبانی باشگاه گل گهرسیرجان وبا حضورشش تیم از باشگاه های مس کرمان، مس رفسنجان وگل گهرسیرجان بصورت دوره ای در دوگروه برگازار و نتایج زیر حاصل شد.
مس کرمان (الف) اول
گل گهر سیرجان (الف) دوم
مس رفسنجان (الف) سوم
مس رفسنجان (ب)چهارم
گل گهر سیرجان (ب) پنجم
مس کرمان (ب) ششم