گزارش تصویری دیدار تیم نیکان سیرجان و پایگاه پشتیبانی ناوگان جنوب