طي حكمي از سوي مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر آقاي قاسم شهبا به عنوان مشاور مدير عامل در ورزش فوتبال منصوب گرديد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح حكم:

جناب آقاي قاسم شهبا
به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان مشاور مدير عامل در ورزش فوتبال منصوب مي گرديد . اميد است با اتكال به خداوند متعال و با همكاري كادر فني تيمهاي فوتبال در پيشبرد اهداف عاليه امور ورزش و باشگاه كه همانا از اهم آن ارتقاء و جايگاه ورزش فوتبال و حفظ كرامت انساني ورزشكاران عزيز است موفق و مؤيد باشيد.