طي حكمي از سوي مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر خانم مهديه نظري به عنوان مشاور مدير عامل در امور ورزش بانوان منصوب گرديد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح حكم:

سركار خانم مهديه نظري
به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان مشاور مدير عامل در امور ورزش بانوان منصوب مي گرديد . اميد است با اتكال به خداوند متعال و با همكاري كادر فني در پيشبرد اهداف عاليه امور ورزش و باشگاه كه همانا از اهم آن ارتقاء و جايگاه ورزش كارگري و حفظ كرامت انساني همكاران عزيز است موفق و مؤيد باشيد.