شرایط احراز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

افرادی که متقاضی کاندیدا شدن در انتخابات نماینده ورزش کارگیر شرکت می باشند می توانند در صورت داشتن شرایط زیر حد اکثر تا پایان وقت اداری 11/8/1396 به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.

 

                                                                                                                                              

  • داشتن حد اقل مدرک تحصیلی کارشناسی
  • داشتن حد اقل 5 سال سابقه کار در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
  • داشتن کارت مربیگری یا داوری در حد اقل یک رشته ورزشی و یا داشتن حد اقل دو سال سابقه مفید در پست مدیر فنی،سرپرست و یا مربیگری یکی از رشته های ورزشی داخل یا خارج از شرکت.
  • صلاحیت افراد ثبت نامی توسط کمیته ای متشکل از باشگاه،حراست،توسعه منابع انسانی،امور رفاه کارکنان و بازرسی شرکت بررسی و سپس لیست نهایی جهت رای گیری مشخص و اعلام می گردد.
  • در صورت عدم همکاری نماینده ورزش کارگری با شرکت به هر دلیلی،باشگاه با تشکیل کمیته مربوط اقدام به رای گیری و معرفی نماینده جدید می نماید.