هیات مدیره باشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

حاج حسن بدخشان(رییس هیات مدیره)

مهندس محمد جواهری(عضو هیات مدیره و مدیر عامل)

حاج محمود زید آبادی(عضو هیات مدیره)

مهندس ایمان عتیقی (عضو هیات مدیره)

مهندس امیر عطا بخش(عضو هیات مدیره)