لیگ آزادگان1397 97-98

Print

هفته اول

17-07-2018 00:00
نفت تهران
نفت تهران - : -
سیاه جامگان مشهد
سیاه جامگان مشهد
17-07-2018 00:00
مس کرمان
مس کرمان - : -
شهرداری ماهشهر
شهرداری ماهشهر
17-07-2018 00:00
قشقایی شیراز
قشقایی شیراز - : -
مس رفسنجان
مس رفسنجان
17-07-2018 00:00
نماینده ارومیه
نماینده ارومیه - : -
بادران تهران
بادران تهران
17-07-2018 00:00
خونه به خونه بابل
خونه به خونه بابل - : -
ملوان بندر انزلی
ملوان بندر انزلی
17-07-2018 00:00
گل ریحان البرز
گل ریحان البرز - : -
فجر سپاسی شیراز
فجر سپاسی شیراز
17-07-2018 00:00
کارون اروند خرمشهر
کارون اروند خرمشهر - : -
استقلال جنوب تهران
استقلال جنوب تهران
17-07-2018 00:00
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک - : -
شهرداری تبریز
شهرداری تبریز
11-08-2018 20:15
شاهین بوشهر
شاهین بوشهر
شاهین بوشهر1 : 1گل گهر سیرجان
1:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته دوم

18-08-2018 17:15
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان2 : 1مس کرمان
2:1
مس کرمان
مس کرمان

هفته سوم

26-08-2018 18:00
نماینده ارومیه
نماینده ارومیه
نماینده ارومیه0 : 4گل گهر سیرجان
0:4
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته چهارم

07-09-2018 18:30
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 2خونه به خونه بابل
3:2
خونه به خونه بابل
خونه به خونه بابل

هفته پنجم

23-09-2018 18:00
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک
آلومینیوم اراک2 : 1گل گهر سیرجان
2:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته هفتم

10-10-2018 15:30
ملوان بندر انزلی
ملوان بندر انزلی
ملوان بندر انزلی1 : 3گل گهر سیرجان
1:3
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته هشتم

15-10-2018 14:45
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 1مس رفسنجان
3:1
مس رفسنجان
مس رفسنجان

هفته نهم

21-10-2018 15:15
قشقایی شیراز
قشقایی شیراز
قشقایی شیراز3 : 3گل گهر سیرجان
3:3
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

نهم دهم

28-10-2018 14:45
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان3 : 0کارون اروند خرمشهر
3:0
کارون اروند خرمشهر
کارون اروند خرمشهر

هفته یازدهم

04-11-2018 15:00
پرسپولیس پاکدشت
پرسپولیس پاکدشت
پرسپولیس پاکدشت1 : 1گل گهر سیرجان
1:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته سیزدهم

18-11-2018 14:15
شهرداری تبریز
شهرداری تبریز
شهرداری تبریز1 : 1گل گهر سیرجان
1:1
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان

هفته چهار دهم

25-11-2018 14:00
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان
گل گهر سیرجان1 : 1بادران تهران
1:1
بادران تهران
بادران تهران
Page 1 of 2
Display20